Vestfyn Trækker 2014

Oprettet: Fredag, 28. marts 2014

vbg luft2foto: vestfyntrækker.dk

GV Ejby har gennem en del år været ansvarlig for parkering og Catering i forbindelse med Transportmessen. Klubben får et pænt beløb for indsatsen, og det er således en vigtig del af vores indkomst. En Messe, der er vokset til en gigantisk størrelse, hvor der skal findes plads til rigtig mange biler i løbet af de 3 messedage, og hvor der skal bespises rigtig mange besøgende.

GV Ejby samarbejder med VBG, der er arrangør af messen.  Arbejdet klubben varetager består i indretning af parkeringsarealerne, opkrævning af P-afgift og anvisning af plads til den enkelte bil, udkørsel/indhentning af materiel til stande, salg af mad til messegæsterne samt mere eller mindre forefaldende opgaver. Aftalerne med de frivillige der vil hjælpe er oftest en 4-timers periode, men 2- og 3-timers perioder er naturligvis også meget velkomne.

Vi har heldigvis rigtig mange forældre, der gør en indsats her – og desuden er en del ungdoms- og seniorspillere også aktive hjælpere under messen.

Messen i 2014 afvikles i dagene 23. - 25. maj og som det fremgår af ovenstående er der stort behov for mange frivillige – og har man tid og lyst, er der altid brug for én !

Bestyrelsen er klubbens ansvarlige på området og interesserede er velkomne til at kontakte os. se evt under kontakt


 

Info omkring årets messe fra vestfyntrækker.dk:

Vestfyn Trækker 2014 bliver større end nogensinde før, vi er for alvor startet med det store arbejde som ligger foran os i forhold til at give udstillerne de bedste forudsætninger for at vise deres produkter. Vi udvidere pladsen foran vores egne bygninger, vi sikre funderingen på bestående arealer og skaber gode forhold til at modtage de mange besøgende. Der er skabt yderlige 15 stande i år i forhold til 2012 og alt er udsolgt i år.

Det er skønt at mærke den opbakning som der igen har været til udstillingen.

Kommende Klub Events

Ingen begivenheder