historie

Historie

Vil vil her forsøge at samle trådene gennem tiderne for GV Ejby og derigennem kortlægge klubbens historie.

 

 

 

 


 

 

 

LIDT HISTORIK:

retro historie

1992 blev på flere måder et skelsættende år i håndboldhistorien for hele Ejby-Gelsted området.
Forløberen for GV Ejby var klar til afgang!

Holdfællesskabet Gelsted / Vestfyn så dagens lys for første gang med start for drenge- og pigehold i sæson 1992 / 93. - og fra 1993 / 94 omfattede holdfællesskabet alle hold! Naturligvis var der forud for starten foregået intense forhandlinger mellem Vestfyns Håndboldklub (VHK) og Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening (GG&IF). Det siger sig selv, at når 2 gamle "arvefjender" sætter sig sammen for at skabe et fælles produkt, så skal der sluges kameler! Hvor mange der er slugt på hver side melder historien heldigvis ikke noget om. Forhandlerne fra de 2 foreninger VHK: Finn Sørensen og Folke Sørensen og fra GG & IF: Annette Larsen og Marius Andersen lavede en aftale, der kort og godt blev forelagt de aktive medlemmer i klubberne: Sådan er håndboldsituationen fremover i vores område!

Heldigvis var der bred opbakning til aftalen – og udviklingen tog fart! Synligheden skulle snart vise sig.

Nok var man også dengang påvirket af vigende spillertilgang, men holdfællesskabet kom primært i stand på baggrund af ønsker om at gøre sig endnu mere gældende på banen – altså et ønske om at højne den sportslige standard. Og så må det også med, at der ligeledes var økonomiske forhold, der talte for en sådan udvikling. Med ansættelse af Per Sabro – første kendisse på den front i klubbens historie – var kimen lagt til en fornem udvikling på herresiden.

 

  

 


 

  

 

DIVISIONSSTATUS I 1994 !

Det sportslige højdepunkt var ubetinget oprykningen til 3. Division for herreholdet, en historisk dag for Gelsted i særdeleshed.
Oprykningen blev afgjort i kvalkamp mod Fredericia på deres hjemmebane – søndag d. 13. marts 1994: Bagud med 7 mål, da der manglede
14. min. – en direkte pendent til kvindernes senere OL-finale i Sidney i år 2000, hvor Danmark var bagud på tilsvarende vis mod Ungarn!Kvinderne overgik sig selv – og vandt! Det gjorde vi også – og vandt. Per Sabroes kølige overblik og drengenes "fandenivoldskhed" afgjorde sagen til vores fordel.
Ellevild begejstring – og høj cigarføring efter kampen. Der findes herlige billeder herfra!

De første oprykningskampe til 2. Division. Allerede i sæsonerne 95 / 96 og 96 / 97 var 3. Divisions herrer ude i kvalkampe om oprykning mod henholdsvis Taastrup og Lyngby.
Lige ved og næsten... med det lykkedes ikke.
I sæson 1995 / 96 lykkedes det endelig for 1. damehold at rykke i serie 1 – en oprykning, der også var snublende nær i de 2 forrige sæsoner før denne – Træner Kim Jensen ved roret.

I 1998 ændrer Dansk Håndboldforbund struktur – og vi får status af 1. Divisionshold !

Gelsted / Vestfyn bliver til GV Ejby i 1999 - en naturlig "opdatering" med kommunenavnet. Formålet var helt klart at opnå tydeligere identitet for et holdfællesskab – med direkte adresse til sponsorers interesse
for investeringer.

Naturligt nok er det historiske tilbageblik især knyttet til vores 1.hold herrer – holdet var trods alt i landets næstbedste række i 12 år i træk - men det er netop på en klubs flagskib, at vi bliver målt og vejet af medier og sponsorer og alle andre med interesse for håndbold.
Hvad vi gør her har afsmittende virkning i hele klubben.

Men uden bredde ingen elite – af samme grund er det absolut på sin plads at gøre opmærksom på det kæmpearbejde, der er foregået i børne- og ungdomsafdelingen gennem tiderne. Tak til de mange ledere og trænere, der med stor entusiasme har været og stadig er en uvurderlig arbejdskraft blandt børn og unge i holdfællesskabet GV Ejby.

 

  


 

 

 

LIDT HISTORIE I BØRNEHØJDE :

Anne Gitz beskrev i 2009 som formand for VHK børnehåndbolden på følgende måde  ( i jubilæumsskrift i GG& IF ) :

"I 1999 blev jeg valgt ind i VHKs bestyrelse. Jeg fik ansvaret for børneafdelingen i GV Ejby, sammen med Lisbeth Ringblom fra GG&IF. Børneafdelingen var – og er stadig - en stor afdeling. Vi trænede børnene i både Gelsted og Ejby.
Igennem disse 10 år, har antallet i børneafdelingen været ret stabilt.

Vi har rigtig mange børn fra 4 til 10 år. I denne sæson er der godt 100 børn i den aldersgruppe. Det er rigtig mange at holde styr på. Vi har heldigvis nogle trofaste ledere, og der imellem en MEGET trofast GG&IFer - Bente Bæk. Bente brænder for disse små børn, også i sin fritid. Det er fantastisk flot!!
Det har ikke været muligt, at få ledere og hjælpere til begge haller. Derfor træner disse børn i øjeblikket kun i Ejbyhallen hver onsdag eftermiddag. Der afholdes lørdagsstævner for både U8 og U10 i begge haller.
De større børn har en gang træning i Ejby, og en gang i Gelsted hver uge. Kampene afvikles i begge haller. Der er ca. 60 børn fra 10 til 15 år til træning hver uge.

GV Ejby har et ansvar for at tilbyde børnene i vores område, at spille håndbold. Der er dels den sportslige udfordring for børnene, den fysiske aktivitet, og ikke mindst det sociale liv for børnene.
Hvert år afholdes der Julestævne i Ejbyhallen for børnene mellem 8 og 12 år. Der er altid stor tilslutning.
Alle børn over 8 år får tilbudt at komme udenbys til stævner hvor man overnatter. Der er altid god tilslutning til disse stævner. (eks. Bov-Stævnet) Julestævnet og Bov- stævnet hat været en tradition i Børneafdelingen igennem rigtig mange år. Når børnene drager til stævner, har vi den holdning, at det giver et godt sammenhold, hvis man følges ad. Derfor søger vi hvert år "Bankokassen" om tilskud til transport, og vi er altid blevet imødekommet. Det er vi meget taknemmelige for.

Vi kunne godt bruge mange flere personer, både til at hjælpe med træning, men også i udvalgsarbejdet. I dag har jeg formandsposten i VHK, og er i FU sammen med Bent Clement.
Børneudvalget består af Jette Hald. Hun vil gerne have nogle flere til at dele opgaverne med. Er der ikke en voksen der brænder for at hjælpe hende?

Vi er glade for den hjælp og opbakning alle I forældre giver jeres børn og GV Ejby, ved at I giver dem muligheden for at opleve glæden ved at spille håndbold.
At GV Ejby i virkeligheden består af to foreninger, er der vel ikke mange af de aktive der i dagligdagen tænker over.

Der skal lyde en TAK til GG&IF for et godt samarbejde omkring vores fælles interesse:

At tilbyde alle børn, unge, og voksne, på alle niveauer, at opleve glæden ved at spille håndbold."

 

  


 

 

 

DIVISIONSHÅNDBOLD GENNEM TIDERNE :

Vores tilværelse i 1. Division siden 2002 kan beskrives som én lang turbulent oplevelse – og hvad deraf følger med op - og nedture på samlebånd.
Vi har jublet – vi har lidt, det var godt - det var skidt!
Lad os slå fast med det samme: Det har aldrig været kedeligt at se håndbold i GV Ejby!

Uddrag fra seneste årsberetninger :
(klik på årstallene herunder)

2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009 og fremefter..

  


 

  

2009 og fremefter..

"Mission impossible" :

Udviklingen i håndboldsporten går stærkt i disse år. Vi oplever som deltager i landets næstbedste række på herresiden enorme udfordringer, og det gælder både på det sportslige og det økonomiske område.

Efter 11 år i 1. Division er vi placeret nederst i tabellen, og situationen er mere presset, end vi tidligere har været vidne til. På trods af det, er det stadig kendetegnende for GV Ejby, at vi kæmper videre, men det er en "hård nyser" Og der skal arbejdes hårdt – og det ikke mindst på det økonomiske område. Der skal flere og flere midler til for at lave aftaler med spillerne på et brugbart niveau, og sagt lige ud, så har vi ikke et budget, der matcher de krav, der stilles på dette plan. Ikke at der ikke bliver arbejdet særdeles ihærdigt med at skaffe de nødvendige penge – tværtimod, men uafviselige og dermed påtvungne afskrivninger i forbindelse med generelt svigtende indtægter gør situationen usikker med hensyn til specielt elitehåndbold, hvor de " store" penge er i spil.

Holdfællesskabet  GV Ejby ophører.

Efter et langt og godt forløb ( fra 1992 ) mellem Vestfyns Håndboldklub og Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening i holdfællesskabet GV Ejby beslutter de 2 parter at gå hver til sit – med virkning fra januar 2009 - i øvrigt i gensidig respekt og i fuld tillid til hinanden!

Satsning på selvstændig eliteafdeling :
Noget må gøres. En stor satsning på oprettelse af en egentlig eliteafdeling  i et ApS-selskab med øget tilnærmelse til Middelfartområdet bliver den nye udfordring. Mange gode kræfter er i arbejdstøjet for projektet, og spilleraftalerne for 2009 / 10 er stort set på plads, men..... Det lykkes ikke at skaffe den nødvendige kapital, spillerne siver væk i stor stil, og et stort underskud og nedrykning til 2. Division er de barske kendsgerninger for GV Ejby pr. 01.08.2009.

Navneforandring:
VHK der står tilbage med licensen fra holdfællesskabet vælger at kalde sig GV EJBY. Det gode navn med tilhørende image og opnåede goodwill skal bevares.

 

 


 

 

2008

På ny en redning på målstregen for vores 1. Divisionshold, hvor et lokalopgør mod Otterup var et ekstra krydderi i den sammenhæng. Bagud med 6 mål efter første opgør – men returopgør i Lillebæltshallen satte tingene på plads for GV Ejby´s vedkommende. Vi fik en knusende sejr over vores nordfynske naboer – og vi spiller stadig i 1. Division !

Men nyt " generationsskifte" med en masse unge på én gang er en "hård nyser". Vi kæmper en sej kamp for at overleve i denne række. Det er op ad bakke i alvorlig grad, men håbet lever endnu!

Klubben har hold i næsten alle rækker. Ca. 90 seniorspillere, 42 ynglinge og juniorer, 20 drenge og piger, ca. 40 puslinge og 50 minier.

 

  


 

 

2007

1. Divisionsholdet med navnet GV EJBY MIDDELFART startede med fynd og klem og spillede et solidt efterår. Nye spilledragter ( grøn / blå ) og forskellige hjemmebaner – præsentation af den nye kommunes håndboldflagskib – var udgangspunktet.

Det tjener flere formål at spille i forskellige haller. Vi har mødt stor spænding og forventning de steder, vi har spillet – og sammenlagt har vi fået flere tilskuere til vores hjemmekampe end tidligere.
Og som der bl.a. stod at læse i kampprogrammet for den første kamp i Lillebæltshallen:

"Det er med stor glæde og forventning, at vi i dag spiller 1. Divisionshåndbold i Middelfart.

Presset på klubberne er stigende – det gælder både med hensyn til organisation og økonomi. Vi er derfor helt på det rene med, at vi ikke kan
fortsætte som hidtil uden at gøre en særlig indsats. Denne indsats går bl.a. på at skabe en større berøringsflade til lokalområdet, og da lokalområdet" udvides med den nye kommune, må vi selvfølgelig også ud over " den gamle sognegrænse"!

Vi har siden spillet ca. ½ af hjemmekampene i Ejby-hallen og ½ i Lillebæltshallen. En fordeling, der nok er kommet for at blive – da sponsormidlerne i det store og hele fordeler sig på en sådan måde, at det er "noget for noget-princippet", der her er gældende.

Endnu en lang sæson med afsluttende kvalkampe (for 4. gang i træk) for at sikre den fortsatte eksistens i 1. Division. Det lykkedes heldigvis i opgør mod HIK. 3. Division herrer var tæt på avancement til 2. Division, men 1. holdets kvalkampe "låste" holdet og satte dermed en kæp i det hjul!

Damerne endnu et skridt nedad stigen med status som serie 1-hold.

 

  


 

   

2006

Der er turbulens i håndbolden i GV Ejby i disse år. Forår 2005 var vi ude i kvalkampe for overlevelse i 1. Division og forår 2006 bød på kvalkampe i forsøget på oprykning til håndboldligaen!

Det lykkedes som bekendt ikke – vi slog os på Skanderborg !

3. Division herrer fik en pæn placering - Damerne måtte en tur ned i Fynsserien!

En utraditionel beskrivelse af en håndboldklub (holdfællesskab ) :
Bent Clement skrev flg. i et kampprogram fra 2006

"Som en af Fyns største håndboldklubber har GV Ejby mange skibe i søen!

Selvfølgelig er flagskibet vores 1. Division herrer – et stolt fartøj, der yder seværdig og beundrings- Værdig modstand i de gevaldige overlevelseskampe, der udkæmpes i dette farlige farvand. Der er gæve søfolk ombord – for selv i røg og damp bliver de bedre kamp for kamp!

Linjeskibene – 3. Division damer og herrer (damerne har desværre sidenhen taget en rutsjetur ned i serie 2) er tæt forbundne med flagskibet, men kæmper også en sej kamp hver for sig i forsøget på at bide sig fast og give igen på modstanderens bombardementer. Bedst går det for damerne (ja – dengang), der har haft held til at sænke et par fartøjer i sidste øjeblik, men farerne lurer alle vegne. Det kan herrerne snakke med om, for de har flere gange været tæt på at blive bordet, men bare rolig : ingen hvide flag – de samler sig til en ny bredside mod fjenden ! De mange korvetter støtter op i næste angrebsbølge. Det er effektive og manøvredygtige fartøjer. Fra dame junior og ynglinge kommer mange talentfulde håndboldmatroser, der ved, hvad det gælder. Den ugentlige eksercits i træningshallen gør dem til effektive kampenheder. Den samme indstilling finder vi hos dame serie 2, 3 og 4, der støtter og supplerer hinanden, når de – med deres store erfaringer – eksercerer en gang om ugen – og er på vandet om søndagen. Der er styr på tingene.

De mandlige håndbold-søfolk fra ynglinge, serie 2 og 4 bemander andre korvetter i GV Ejby-flåden. De nærmest vælter over hinanden af bare kampiver. Næsten 40 folk flokkes om den runde kanonkugle, for man skal i disse kredse gøre sig fortjent til at deltage i søndagens store søslag.

Vilje og gejst kan vinde mangt et slag på de store skibe, men uden de mange kanonbåde slipper ingen flåde godt af sted. Her finder vi nemlig fundamentet til succes på håndbold-havet. De mange søulke af drenge og piger suger til sig af kunnen med håndbolden på søfartsskolen og lærer taktik, teknik, navigation og sammenhold ! Sådan sejler de små kanonbåde af hjertets lyst – klar til at tage over – klar til bemanding, hvor og når der bliver behov for det. Og glæden og begejstringen er absolut til at få øje på. Blandt det nyindkaldte mandskab finder vi således ikke færre end 40 lilleputter og 80 miniputter ! Især er der fremgang i det maritime område omkring Gelsted, om end tropperne er flere i Ejby.

Det er således ikke kedeligt at være ombord på GV EJBY-flåden. Det er en direkte og kontinuerlig udfordring til officerer og befalingsmænd at fastholde de yngste for på længere sigt at sikre et generationsskifte.

Skulle der være folk af "reserven", der mangler opgaver, er der således altid et sted at få arbejde!!

Måtte kommende modstandere få et ordentligt skud for boven .... Og GV Ejby derved mere vind i sejlene.....!"

 

  


  

 

2005

En sæsonafslutning, der var én lang uudholdelig spænding. Vores 1. hold reddede " med det yderste af neglene" lige akkurat livet i 1. Division.

Takket være sammenslutningen på Sydøstfyn ( GOG + Svendborg TGI ) rykkede kun 2 hold direkte ud af 1. Division. Vi opnåede derved den livgivende 3. sidsteplads – og gennem den ekstra chance i kvalkampe bevarede vi vores status.

HF Vestfyn 2005 er navnet på holdfællesskabet mellem Nr. Åby / Baaring og GV Ejby. Holdfællesskabet gælder for juniorer og ynglinge (både drenge og piger) samt dame senior !

 

  


 

  

2004

De sportslige målsætninger, der i øvrigt blev ændret med den nye turneringsstruktur ( én landsdækkende 1. Division og 4 kredse i ny 3. Division
og dermed nedlæggelse af Danmarks-serien) blev alle indfriet.

Det betød, at 1.holdet med en 4. plads klarede paragrafferne og blev deltager i en landsdækkende 1. Division.

For 1.hold damer og 2. hold herrer sluttede foråret ligeledes med flotte placeringer i den øverste ende af tabellen, så en status som divisionshold var en kendsgerning.
En klub med 3 divisionshold på stribe synes vi er en flot præstation, som vi tillader os at være stolte af.

På børne- og ungdomssiden har der traditionen tro været stor aktivitet. Stor træningsflid og god stemning på de enkelte hold har givet flotte placeringer – så heldigvis fylder de mange børnehold meget og giver gode vibrationer i hele systemet!

 

  


 

  

2003

1. Division blev nr. 5. - og Fynsserie Damer og 2.hold herrer – ligeledes Fynsserie – avancerede til Danmarksseri.!

De mange børne- og ungdomshold sluttede stort set med solide placeringer. Holdene deltager i det traditionelle påskestævne i Bov.

 

  


 

 

 

2002

Kvalkampe til Ligaen er et fantastisk resultat. ( men det lykkedes som bekendt ikke ).

 

  


 

 

TRÆNERE HERRE 1. HOLD GENNEM TIDERNE:

 

 retro traener  
Træner Sæson  
Per Sabro  1993 / 94 - 1994/ 95  
Bjarne Jeppesen 1995 / 96  
Jan Knudsen 1996 / 97 – 1997/98  
Jesper Ø. Pedersen          1998 / 99 – 1999/00  
Lars Frederiksen 2000 – 2005      - Torben Sørensen assistenttræner forår 05
Torben Sørensen 2005 – 2008      - Ole B. Andersen, assistenttræner 05 / 06
  2005 – 2008      - Jan Laugesen, assistenttræner 2007
  2005 – 2008      - Karsten Bording, assistenttræner forår 08
Karsten Bording 2008 / 09      - Kenneth Kjestrup, assistentræner 08 /09
Morten Fjelstad februar - august 2009  
Kim Jensen 2009 / 10  
Jan Trier 2010 / 11 – 2011/ 12  
Peter Kristiansen 2012/ 13 -       - Peter Finnedal, assistenttræner 12 / 13 -

  


 

 

UDSKIFTNING I GV EJBY'S LEDELSE GENNEM TIDEN.

GV Ejby´s forretningsudvalg :

( 1992 – 2000 ) Finn Sørensen, formand – Claus Lind, kasserer – Annette Larsen

( 2000 – 2006 ) Finn Sørensen, formand – Claus Lind, kasserer – Bent Clement

( 2006 – 2007 ) John Kruse, formand – Claus Lind, kasserer – Bent Clement

( 2007 – 2008 ) Bent Clement, formand – Bettina Strandgård 07/ Birgitte Christensen 08, kasserere  – Anne Gitz

( 2008 – 2009) Bent Clement, formand – Anne Gitz ( 2008 – 2009), Kassererfunktion  delvis hos formanden ( bogføring og regnskab hos revisor ). Alex og Anna Marie Gren som vigtige administrative medarbejdere.

( 2009 -         ) Anne Gitz, formand – Grethe Eldrup Jørgensen, kasserer – FolkeSørensen.

Kommende Klub Events

Ingen begivenheder