Bliv Sponsor

GV Ejby’s varemærke er håndbold.

Den overordnede målsætning for foreningen er at arbejde for bredden.
-dvs. at så mange som muligt kommer til at spille håndbold, og at det skal være sjovt at spille i GV Ejby.
Der skal spilles håndbold på et plan hvor sammenhold og kammeratskab vægter mindst lige så meget, som resultateme.
Gennem boldleg for de yngste, udvikling af den enkelte spiller gennem børne- og ungdomsårene samt bredde og motionshåndbold, skal vi fastholde og udvikle håndbolden i vores område.

Håndboldens fremtid

Det er kendt at mange håndboldklubber har store økonomiske problemer.
Klubbens bestyrelse bygger derfor den fremtidige platform på troværdighed og ansvarlig økonomi hvor aktivitetsniveauet lægges efter den tilstedeværende økonomi.

Fordele som sponsor

Som sponsor i GV Ejby, er du med til at støtte det store arbejde der gøres for og med ungdommen i Ejby. Et arbejde der giver de unge mulighed for at opleve sammenholdet og kammeratskabet under sunde og udfordrende rammer.

Sponsorudvalget

Målet er at skabe et stærkt økonomisk fundament med et miljø, der udvikler klubben og ungdomsarbejdet.
Sponsorudvalget vil løbende arrangere forskellige aktiviteter i takt med at der skabes økonomi til det.
Alle sponsorer får information om kommende arrangementer gennem
e-mail eller ved opslag i hallen.

Et sponsorat til GV Ejby håndbold giver dig:

• Profilering i lokalområdet.
• Adgang til kommende Arrangementer kan eks. være:
• 2 Billetter til Kandis arrangementet
• 2 billetter til Nytårskoncerten
• Arrangeret bustur til gode håndboldkampe

GV Ejby støttemedlem

• Et støttemedlemssponsorat, kaldet “Hjertesponsorer”, får ingen ydelser,
men glæden ved at bakke op om GV Ejbys ungdomsarbejde.
Der udstedes et certifikat som Støttesponsor

Priser :

Støttesponsor Kr. 2.500,-
Alle sponsorater tegnes, og gælder for 1 år

Der giver 20% ved tegning af 3 årig kontrakt.
Der faktureres årligt med 1/3
Alle priser er ekskl. moms.

For Yderligere oplysninger Kontakt sponsorudvalget.