Generalforsamling

I forbindelse med årets generalforsamling havde vores mangeårige kasserer valgt at nu var tiden til at stoppe kommet.
Vi siger derfor mange tak til Henning for mange års tro tjeneste i bestyrelsen.

Else Hansen blev valgt som ny klasserer.
Else er ikke ny i bestyrelsen men skal alligevel have en varm velkomst som kasserer.